Szkolenie instalatorskie:

Opis Szkolenia:

Szkolenie dla osób, które chcą zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych oraz sprzedażą i instalacją urządzeń. Pozwala zdobyć wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności, pozwalające na wykonywanie efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych, pracę w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych. Ma charakter mocno praktyczny – uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami tworzenia systemów, procesem budowy i podłączenia poszczególnych elementów systemu PV.

Warunki Szkolenia:

Od uczestników szkolenia oczekiwana jest minimum podstawowa znajomość zagadnień fotowoltaiki, mile widziane doświadczenie elektryczne/ instalatorskie/ techniczne/ budowlane.

Voucher:

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bon na zakupy o wartości 200zł netto do jednorazowego wykorzystania do dwóch miesięcy od terminu szkolenia, przy wartości zakupów min. 2 000zł netto. Warunkiem otrzymania vouchera jest podpisanie ramowej umowy sprzedaży z Soltec.

1. Dane do wystawienia faktury

2. Termin szkolenia

3. Dane uczestnika/uczestników

Uczestnik #1

4. Płatność

Uczestnik kursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia w terminie do maks. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podstawie faktury proforma. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Prosimy o podanie na dokumencie przelewu, nazwy i daty kursu wraz z nazwą firmy wpłacającej.

5. Potwierdznie zgłoszenia

Adres e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia oraz informacje o płatności.