Ppoż – zabezpieczenia przeciwpożarowe w świetle nowych przepisów

Opis Szkolenia:

Montaż instalacji fotowoltaicznej to ingerencja w istniejącą instalację elektryczną budynku oraz konstrukcję dachową. Cały system stanowi mikroelektrownię, która aby działała bezpiecznie – musi być odpowiednio zabezpieczona. Nieprawidłowy montaż może powodować potencjalne zagrożenie pożarowe i porażeniowe. To dlatego w trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać obowiązujących norm, wytycznych oraz standardów.


Potrzebujesz partnera, który przeprowadzi Cię przez ten skomplikowany proces i zapozna z obowiązującymi normami?
A może chciałbyś zaktualizować swoją wiedzę na temat zmian w prawie budowlanym, które dotyczą instalacji fotowoltaicznej?


Weź udział w szkoleniu SOLTEC i zapewnij bezpieczeństwo swoim Klientom.

PODCZAS SPOTKANIA DOWIESZ SIĘ:

  • Jakie zmiany nastąpiły w Prawie Budowlanym?
  • Jakie są główne przyczyny pożarów instalacji fotowoltaicznej?
  • Jak zapobiegać pożarom instalacji?
  • Poznaj wytyczne dotyczące uzgodnień instalacji fotowoltaicznej.

Cena szkolenia:

100 PLN Netto

Warunki Szkolenia:

Od uczestników szkolenia oczekiwana jest minimum podstawowa znajomość zagadnień fotowoltaiki.
Szkolenie tylko dla zarejestrowanych użytkowników platformy www.soltec.pl

Najbliższy termin: 10.09.2020, w godzinach: 10:00 – 12:30

Formularz zgłoszeniowy

1. Dane firmy

2. Termin szkolenia

3. Dane uczestnika/uczestników

Uczestnik #1

4. Płatność

Uczestnik kursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia w terminie do maks. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podstawie faktury proforma. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Prosimy o podanie na dokumencie przelewu, nazwy i daty kursu wraz z nazwą firmy wpłacającej.


5. Potwierdzenie zgłoszenia

Adres e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia i informacje, jak zalogować się na szkolenie.