Systemy magazynowania energii ESS-II
System ESS-II został opracowany z myślą o obiektach wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Rozwiązanie umożliwia łatwą rozbudowę istniejącej instalacji o system magazynowania energii, dzięki czemu nabiera ona cech instalacji akumulatorowej.Instalacja z Hub2 składa się z:
  • ogniw fotowoltaicznych,
  • regulatora ładowania,
  • akumulatora/koncentratora,
  • miernika energii,
  • inwertera/kontrolera ładowania,
  • panelu sterującego Color Control GX.
Zadaniem inwertera jest przetwarzanie energii elektrycznej wygenerowanej w ogniwach fotowoltaicznych w prąd stały, który płynie bezpośrednio do akumulatorów. W przypadku niedoboru prądu inwerter/kontroler ładowania pobiera energię z akumulatora, a gdy ten jest pusty bezpośrednio z sieci. Nadwyżki energii wygenerowanej w instalacji są przesyłane do akumulatora, a gdy akumulator jest już w pełni naładowany są przesyłane do odbiorników lub do sieci.

W przypadku wystąpienia przerw w dostawie prądu koncentrator odłącza się od sieci i przechodzi w tryb pracy samodzielnej. Zależnie od dostępnej energii solarnej, pojemności akumulatora oraz działania kontrolera ładowania, a także rzeczywistego zapotrzebowania na energię elektryczną samodzielnie działający system ESS-II może zaspokajać zapotrzebowanie obiektu na energię przez klika godzin, a nawet dni.