Systemy magazynowania energii ESS - I:
 
System ESS - I  został stworzony z myślą o obiektach, które mają dostęp do sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie umożliwia magazynowanie nadwyżek energii wygenerowanych w instalacji i ich późniejszą eksploatację, a w przypadku ich wyczerpania pobór energii bezpośrednio z sieci.


Instalacja z ESS-I składa się z:
  • ogniw fotowoltaicznych,
  • inwertera sieciowego,
  • miernika energii,
  • akumulatora/koncentratora,
  • inwertera/kontrolera ładowania.
Zadaniem inwertera jest zaopatrywanie odbiorników w energię elektryczną. W sytuacji kiedy ilość energii generowanej przez instalację jest niewystarczająca inwerter zasila odbiorniki energią zgromadzoną w akumulatorze, a po jego wyładowaniu energią płynącą bezpośrednio z sieci energetycznej. Generowane przez instalację nadwyżki energii są przesyłane do akumulatora, a po jego całkowitym naładowaniu odsyłane do sieci.

W przypadku wystąpienia przerw w dostawach prądu inwerter fotowoltaiczny w systemie ulegnie natychmiastowemu wyłączeniu. System będzie zasilał odbiorniki tak długo, na jak długo pozwolą na to zapasy energii zmagazynowane w akumulatorze.