Szkolenie instalatorskie:

Szkolenie instalatorskie:

Opis Szkolenia:

Szkolenie dla osób, które chcą zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych oraz sprzedażą i instalacją urządzeń. Pozwala zdobyć wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności, pozwalające na wykonywanie efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych, pracę w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych. Ma charakter mocno praktyczny – uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami tworzenia systemów, procesem budowy i podłączenia poszczególnych elementów systemu PV.

Agenda szkolenia:

  • Budowa instalacji i dobór zabezpieczeń
  • Łączenie szeregowe i równoległe modułów
  • Wytyczne montażowe modułów fotowoltaicznych
  • Montaż falownika
  • Omówienie konstrukcji montażowych
  • Najczęstsze błędy
  • Zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego – lista dokumentów

Cena szkolenia:

250 PLN Netto/osoba

Warunki Szkolenia:

Od uczestników szkolenia oczekiwana jest minimum podstawowa znajomość zagadnień fotowoltaiki.

Formularz zgłoszeniowy

1. Dane do wystawienia faktury

2. Termin szkolenia

3. Dane uczestnika/uczestników

Uczestnik #1

4. Płatność

Uczestnik kursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia w terminie do maks. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podstawie faktury proforma. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Prosimy o podanie na dokumencie przelewu, nazwy i daty kursu wraz z nazwą firmy wpłacającej.

5. Potwierdznie zgłoszenia

Adres e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia oraz informacje o płatności.