Poszukujesz partnera w projektowaniu
instalacji fotowoltaicznych?
Znalazłeś!

Przygotujemy dla Ciebie projekt każdej instalacji fotowoltaicznej.
Oferujemy kompleksowe podejście w projektowaniu od opracowania
koncepcji, przez uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą PPOŻ po
przygotowanie najbardziej zaawansowanego projektu instalacji fotowoltaicznej.

Skontaktuj się z nami

Poszukujesz partnera w projektowaniu
instalacji fotowoltaicznych?
Znalazłeś!

Przygotujemy dla Ciebie projekt każdej instalacji fotowoltaicznej.
Oferujemy kompleksowe podejście w projektowaniu od opracowania
koncepcji, przez uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą PPOŻ po
przygotowanie najbardziej zaawansowanego projektu instalacji fotowoltaicznej.

Skontaktuj się z nami

Indywidualne podejście
do każdej instalacji
fotowoltaicznej

Kompleksowe spojrzenie
na instalację elektryczną
budynku

Znajomość niezbędnych
norm i wytycznych

Doświadczenie
w projektowaniu
instalacji elektrycznych

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej

Wizualizacja 3D instalacji.
Rozmieszczenie modułów.
Prognoza rocznych uzysków.
Schemat połączeń.

Skontaktuj się z nami. Pomożemy!

Napisz do Nas

Projekt instalacji fotowoltaicznej
uzgodniony z rzeczoznawcą PPOŻ

Dokładny opis instalacji.
Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Obliczenia techniczne - dobór zabezpieczeń i dobór kabli.
Schemat zasilania.
Schemat instalacji fotowoltaicznej.
Rozmieszczenie modułów.

Cena projektu przy kubaturze budynku < 1000 m³: 1000 zł netto
Cena projektu przy kubaturze budynku > 1000 m³: 2000 zł netto

Chcesz otrzymać pomoc?

Napisz do Nas

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej

Oferujemy projekty budowlane dużych instalacji powyżej 50 kW wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz farm fotowoltaicznych. Projekt uwzględnia przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Niejasności? Zapytaj!

Napisz do Nas