Soltec sygnatariuszem „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego”

Firma Soltec została partnerem „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego” i będzie uczestniczyć w jego wypracowywaniu oraz realizacji. Celem porozumienia sektorowego, zainicjowanego przez Ministra Klimatu, jest zapewnienie rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki oraz wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce, który odzwierciedla 4. miejsce pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej za 2020 r., zrodził potrzebę stworzenia partnerstwa na rzecz przemysłu fotowoltaicznego i porozumienia sektorowego. Współpraca rządu, administracji oraz przedstawicieli branży fotowoltaicznej ma za zadanie mobilizację i zjednoczenie krajowego łańcucha dostaw oraz stworzenie strategii przemysłowej i wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład. Jak zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka, odpowiedzialna i zrównoważona transformacja sektora energetycznego to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi polska gospodarka. 

Współpraca Soltec

Udział Soltec w konsultacjach w ramach wąskiej grupy roboczej oznacza realny wpływ firmy na kierunek rozwoju polskiej fotowoltaiki. Spółka zamierza wspierać rodzimy przemysł, aby polskie technologie były atrakcyjne i konkurencyjne względem produktów zagranicznych. Z ramienia Soltec w grupach roboczych wspierających proces porozumienia będzie uczestniczyła Agnieszka Kozłowska-Korbicz, dyrektor ds. projektów strategicznych.

- Jednym z działań, na których należy się skupić, jest edukacja prosumentów na temat wartości płynącej z niezależności energetycznej. Zależy nam na tym, aby z dobrodziejstw odnawialnej energii mogło korzystać coraz więcej osób, ale jednocześnie dla dobra sieci ważne jest, żeby prosumenci stali się aktywnymi i świadomymi uczestnikami rynku przy równoległym inwestowaniu rządu w rozwój sieci elektroenergetycznej w Polsce – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz. – Po konsultacjach z partnerami mogę zapewnić, że dążymy do wypracowywania najlepszych rozwiązań dla prosumenta – dodaje.

Spółka Soltec dołączyła do porozumienia obok stowarzyszeń i instytucji, takich jak: Instytutu Energetyki Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, Instytutu Jagiellońskiego, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej czy Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.

Wsparcie dla rozwoju branży fotowoltaicznej

Prócz edukacji prosumentów, partnerstwo zakłada podjęcie procesów prowadzących do zbudowania większej niezależności Polski poprzez pracę nad rozwojem i popularyzacją polskich technologii.  Działania te mają wpłynąć na budowę innowacyjnej dziedziny gospodarki oraz wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Soltec sygnatariuszem „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego”