Fotowoltaika nie ma przed nami tajemnic.

Najnowszy numer jednego z najbardziej poczytnych pism branżowych „Magazyn Fotowoltaika” to nie tylko źródło wnikliwych analiz czy nowatorskich rozwiązań usprawniających prace elektrowni fotowoltaicznych, to również wywiady z osobami, które współtworzyły rynek fotowoltaiki, gdy ten był w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Pierwszy i ekskluzywny wywiad z właścicielami firmy Soltec – twórcami największej na Mazowszu hurtowni fotowoltaicznej to próba syntezy rynku fotowoltaicznego z uwzględnieniem zmian, które zachodziły w ostatnim dziesięcioleciu. Współczesny Soltec nie mógłby powstać bez pasji i zaangażowania właścicieli – absolwentów inżynierii materiałowej Politechniki Warszawskiej, którzy na początku roku 2000 pracowali nad wytwarzaniem monokryształów półprzewodnikowych i produkowali moduły fotowoltaiczne we własnym zakresie. Na początku 2006 roku, gdy została założona spółka Soltec, rynek fotowoltaiki w Polsce praktycznie nie istniał, a pierwsze mikroelektrownie fotowoltaiczne powstawały m.in. przy udziale Soltec. Mając niemal czternastoletnie, bogate doświadczenie w branży PV, Soltec konsekwentnie rozwija rynek fotowoltaiczny w zgodzie z ideałami, które od początku przyświecały twórcom firmy. O dalszych planach na przyszłość firmy Soltec można przeczytać w najnowszym „Magazynie Fotowoltaika”, dostępnym w wybranych salonach prasowych.

https://magazynfotowoltaika.pl/fotowoltaika-nie-ma-przed-nami-tajemnic/

Fotowoltaika nie ma przed nami tajemnic.