Faq Sections

Kategoria1
Czym jest fotowoltaika?

Jest to technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.


W jaki sposón powstaje energia ze słońca?

Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera codziennie promieniowanie słoneczne o natężeniu napromieniowania 1366,1 W/m². Część tej energii jest odbijana w kosmos lub pochłaniana przez atmosferę, jednak większość trafia na Ziemię. Sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku w Polsce wynosi około 1100 kWh/(m²*rok). System fotowoltaiczny przetwarza tą energię ze słońca w darmową energię elektryczną. Jest to jedna z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii.


W jaki sposób działa system fotowoltaiczny?

Ogniwa słoneczne przekształcają promienie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną. Zbudowane są z materiałów półprzewodnikowych, podobnych do tych używanych w procesorze komputera. W momencie, kiedy światło słoneczne pada na materiał i jest przez niego absorbowane, energia fotonów (słoneczna) wybija wolne elektrony z atomów, pozwalając im na swobodny przepływ – produkcję energii elektrycznej. Proces ten, przekształcania światła (fotonów) w elektryczność (wolty) nazywamy procesem fotowoltaicznym.


Co wchodzi w skład zestawu fotowoltaiczneggo?

Chociaż moduł PV wytwarza moc pod wpływem promieni słonecznych, wiele innych elementów jest niezbędnych do prawidłowego prowadzenia, kontroli, konwersji, dystrybucji i przechowywania energii wytwarzanej przez instalację. W zależności od wymagań funkcjonalnych, główne komponenty są stałe: moduły PV, przetwornica DC-AC (inwerter), okablowanie oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zarówno po stronie prądu stałego (DC), jak i prądu przemiennego (AC). Dodatkowe elementy mogące stanowić instalację PV to baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.


Jak długi działają panele?

Moduły fotowoltaiczne zanim zostaną wprowadzone na rynek są poddawane ścisłej kontroli oraz różnym testom, dlatego ich awaryjność jest bardzo niska. Producenci dają gwarancję od 10 do 12 lat na panele fotowoltaiczne oraz 20 do 25 lat na spadek mocy.a


Show More >>
Kategoria2
Jak wygląda procedura gwarancyjna? Czy mogę liczyć na niezwłoczną wymianę wadliwego sprzętu?

W pierwszej kolejności skontaktuj się z Serwisem Soltec i opisz, na czym polega usterka. Niektóre problemy jesteśmy w stanie rozwiązać zdalnie, bez konieczności demontażu i wysyłki sprzętu. Jeśli problem nie został rozwiązany, procedura gwarancyjna rozpoczyna się od wypełnienia formularza gwarancyjnego, który znajdziesz tutaj.

Następnie wyślij do nas produkt na adres, który znajdziesz w powyższym formularzu. Serwis Soltec dokona diagnostyki urządzenia w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.

a) W przypadku gdy Serwis Soltec nie potwierdzi występowania opisanych usterek, urządzenie zostanie niezwłocznie odesłane pod adres, który został wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

b) W przypadku potwierdzenia przez Serwis Soltec nieprawidłowego działania urządzenia, zostanie ono zgłoszone do Gwaranta (producenta) i to on podejmuje ostateczną decyzję o wymianie urządzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta, Serwis Soltec niezwłocznie wyśle nowe urządzenie lub wykona stosowne prace serwisowe. 

c) W przypadku konieczności przekazania dodatkowych informacji lub odrzucenia reklamacji przez Gwaranta, Serwis Soltec skontaktuje się z osobą wskazaną w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Jeśli towar został uszkodzony podczas transportu, prosimy o sporządzenie protokołu szkody z dostawcą i bezpośredni kontakt z opiekunem klienta.

Pełną procedurę reklamacyjną znajdziesz tutaj.


Czy gwarantem zakupionego sprzętu jest jego producent, czy firma Soltec?

Gwarantem zakupionego sprzętu jest producent.


Jak długą gwarancją objęte są konstrukcje montażowe?

Czas trwania gwarancji jest zależny od producenta konstrukcji. Informacje na ten temat znajdziesz na podstronie interesującego Cię produktu.


Czy Soltec oferuje pogwarancyjny serwis zakupionego sprzętu?

W Soltec nasz wykwalifikowany zespół oferuje kompleksowy serwis uszkodzonego sprzętu również po upływie okresu gwarancyjnego. Po otrzymaniu od Ciebie wadliwego urządzenia dokonamy jego niezbędnej diagnostyki. Jeśli naprawa jest możliwa, wykonamy niezbędne prace serwisowe.


Czy mogę przedłużyć czas trwania gwarancji inwertera?

Niektórzy producenci dają taką możliwość. Przykładami producentów, którzy dają możliwość wydłużenia czasu trwania gwarancji, są SofarSolar (możliwość wydłużenia do 15 lub 20 lat) oraz Hoymiles (możliwość wydłużenia gwarancji na mikroinwertery do 20 lub 25 lat). W celu przedłużenia gwarancji skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.


Show More >>
Kategoria3
Czy Soltec może zaprojektować całą instalację oraz przygotować niezbędną dokumentację?

Tak, nasze biuro projektowe oferuje stworzenie pełnego projektu instalacji do mocy 3 MW oraz przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Skontaktuj się z opiekunem klienta, aby poznać szczegóły.


Jaki jest czas i koszt wykonania projektu instalacji PV przez Soltec?

Czas wykonania projektu oraz jego wycena to kwestia indywidualna, zależna od wielu czynników. W większości przypadków nie powinno to zająć więcej niż 7 dni roboczych. W celu omówienia szczegółów skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta.


Czy projekt instalacji PV zawiera część dotyczącą instalacji PPOŻ?

Projekt budowlany instalacji PV zawiera część dotyczącą instalacji PPOŻ. Prosta koncepcja instalacji PV nie zawiera wspomnianej części.


Moduły fotowoltaiczne
Czy moduł i panel są tym samym? Budowa modułu fotowoltaicznego.

Tak, te pojęcia można stosować zamiennie. Moduł lub panel to zestaw połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych, dzięki którym uzyskujemy energię elektryczną w postaci prądu stałego

Termin „panel” pojawił się w Polsce jako zapożyczenie z języka angielskiego i od kilku lat funkcjonuje na naszym rynku. 

Warto również wiedzieć czym jest ogniwo fotowoltaiczne. Jest to pojedyncze złącze półprzewodników typu P i N, konwertujące energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ogniwa, nazywane często waflami, pod wpływem światła generują niskie napięcie stałe - dla najbardziej popularnego ogniwa krzemowego wynosi ono ok. 0,6 V. By uzyskać użyteczny poziom napięcia (około kilkudziesięciu woltów), wafle łączone są szeregowo przez lutowanie lub klejenie. Ustandaryzowana liczba 60 ogniw krzemowych pozwala uzyskać napięcie około 40 V. Napięcie pojedynczego ogniwa będzie różne w zależności od materiału półprzewodnika. W związku z tym długości łańcuchów są różne, co wpływa bezpośrednio na parametry elektryczne całego modułu fotowoltaicznego.

Łańcuchy ogniw są często łączone równolegle w celu uzyskania większej mocy całego modułu.

Moduł jest zbiorem pojedynczych ogniw, dlatego niesłusznie negowana nazwa „bateria ogniw fotowoltaicznych” jest nazwą poprawną. 

Natomiast nie należy stosować pojęcia „kolektor słoneczny”, ponieważ to urządzenie służące do  przetwarzania energii słonecznej na energię cieplną.


Jak działa moduł PV?

Światło promieniowania słonecznego to w rzeczywistości strumień fotonów. Gdy pada on na ogniwo fotowoltaiczne, czyli złącze P-N, powoduje rozbicie par: elektron-dziura. Uwolnione elektrony o ładunku ujemnym i dodatnio naładowane dziury gromadzą się na przeciwnych biegunach ogniwa,  generując stałe napięcie elektryczne.  Po zamknięciu obwodu elektrycznego z połączonych szeregowo ogniw elektrony wędrują w kierunku dodatnich dziur przez metalizowane kontakty w celu wyrównania potencjału. Tak powstały prąd elektryczny może być przetwarzany przez falownik fotowoltaiczny lub wykorzystany np. do zasilania odbiorników prądu stałego.


Jaka jest żywotność modułu PV?

Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że instalacja PV to inwestycja na lata. Moduły fotowoltaiczne są urządzeniami „długowiecznymi”, skonstruowanymi w sposób zapewniający im niezawodną pracę przez kilkadziesiąt lat - nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Producenci zapewniają aż do 30 lat gwarancji na wyjściową moc modułu i jego bezawaryjność. Z biegiem czasu każdy moduł nieznacznie traci jednak swoją sprawność. W zależności od producenta, zastosowanych materiałów i technologii wykonania, gwarantowany spadek wydajności wynosi od 0,2 do 0,7% na rok. 

Dowodem na długą żywotność modułów PV może być przykład niemiecki. W latach 90. u naszych zachodnich sąsiadów uruchomiono program „1000 dachów”, który miał za zadanie zachęcać Niemców do przejścia na alternatywne źródła energii. Po 20 latach naukowcy z uniwersytetu w Chemnitz przeprowadzili testy położonych wówczas modułów. Osiągi wszystkich instalacji znacząco przekraczały 80% mocy początkowej.


Czy można zamontować moduły PV na każdym dachu?

Tak, konstrukcje montażowe są dedykowane do różnych pokryć i kątów nachylenia połaci dachowych. Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu są w stanie zapewnić solidność posadowienia modułów fotowoltaicznych przy równoczesnym zachowaniu trwałości i szczelności dachu. 

Od nachylenia i azymutu powierzchni dachowej w dużej mierze zależy wydajność instalacji. W Polsce największą wydajność uzyskują moduły PV skierowane na południe, przy kącie nachylenia ok. 35° . Posiadacze płaskich dachów mogą liczyć na specjalne konstrukcje, które optymalizują ułożenie paneli w celu zwiększenia bezpieczeństwa instalacji i rocznego uzysku energii. 

Przeciwwskazaniem do montażu modułów PV jest jedynie zły stan techniczny budynku i powierzchnie zacienione.


Ile modułów należy zainstalować na dachu, aby instalacja PV sprostała potrzebom klienta?

W rozwiązaniu tego dylematu zawsze pomoże instalator lub doradca, który na podstawie rachunków za prąd z ostatnich lat i analizy parametrów technicznych dachu, powinien oszacować moc danej instalacji, by pomóc swojemu klientowi wybrać odpowiednie moduły oraz ich liczbę. 

Istotnym elementem jest zapotrzebowanie energetyczne domu. Instalator wraz z inwestorem muszą również zastanowić się, czy w najbliższych latach planowane są większe inwestycje. Montaż klimatyzacji, podgrzewanego podjazdu czy ładowarki do samochodów elektrycznych – to wszystko znacząco podwyższy zapotrzebowanie energetyczne. Warto uwzględnić te plany w projekcie.


Show More >>
Inwertery PV
. . .

Moduły PV wytwarzają energię elektryczną w postaci prądu stałego. Zadaniem falownika jest przekształcenie tej energii w prąd przemienny o parametrach zgodnych z energią elektryczną w sieci publicznej. Inwerter to synonim falownika, pochodzi od angielskiego słowa „inverter”.


Jaka jest różnica pomiędzy inwerterem a mikroinwerterem?

Mikroinwertery są urządzeniami umożliwiającymi przetwarzanie prądu stałego na prąd przemienny z pojedynczego lub kilku modułów fotowoltaicznych. W odróżnieniu od standardowych falowników stringowych, które są umieszczane w większej odległości od modułów, np. na ścianie w pomieszczeniu technicznym, mikroinwertery są montowane bezpośrednio pod modułem PV. Pozwala to na zminimalizowanie strat wynikających z rozległego okablowania DC oraz uniknięcie stosowania kosztownych zabezpieczeń stałoprądowych, wymaganych przy falownikach stringowych. Taka konfiguracja znacząco poprawia bezpieczeństwo instalacji ze względu na to, że maksymalne napięcie DC, jakie występuje w całym systemie to napięcie pojedynczego modułu. Dodatkowo nie trzeba stosować żadnych zabezpieczeń po stronie DC. Mikroinwertery łączone są równolegle do jednej lub trzech faz okablowania AC, które prowadzi bezpośrednio do rozdzielnicy AC.


Czym jest inwerter hybrydowy?

Inwertery hybrydowe to wielofunkcyjne urządzenia, które podłączone są do minimum do sieci energetycznej, jak i do magazynu energii. Można skonfigurować je według określonych preferencji, dzięki temu inwerter będzie przesyłał wyprodukowaną energię bezpośrednio do urządzeń elektrycznych w domu. Jeśli w danym momencie instalacja PV będzie produkowała więcej energii, jej nadmiar nie musi być wysyłany do sieci. Istnieje możliwość spożytkowania jej na naładowanie magazynu energii. Dzięki temu, prosument może cieszyć się z darmowego prądu po zachodzie słońca, kiedy jego instalacja fotowoltaiczna nie produkuje energii. 


Jak dobrać najlepszy inwerter do instalacji? Czym różnią się od siebie poszczególne modele?

Wybór odpowiedniego falownika jest uzależniony od wielkości instalacji i od liczby zasilanych faz. Według polskich regulacji prawnych posiadacze instalacji PV o mocy przekraczającej 3,68 kW muszą wybrać falownik trójfazowy. W przypadku mniejszych instalacji takie ograniczenia nie występują i możliwy jest zakup zarówno jedno- jak i trójfazowego inwertera. Ogólna zasada doboru mocy falownika do mocy instalacji mówi, że moc paneli PV powinna mieścić się w zakresie 0,8-1,2 mocy AC urządzenia. Chciałbyś dobrać idealny falownik do planowanej instalacji – skorzystaj z naszego narzędzia TOOLTEC.  Jeśli masz więcej pytań związanych z doborem odpowiedniego falownika skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Soltec.


Mój inwerter nie działa. Co mam robić?

Sprawdź, czy przełącznik falownika jest w pozycji „I” i czy zabezpieczenia w skrzynce rozdzielczej są załączone. Jeśli falownik działa tylko o określonych porach, spróbuj określić częstotliwość występowania problemów i zwróć uwagę na warunki atmosferyczne panujące podczas usterek. Zbierz jak najwięcej informacji i skontaktuj się z instalatorem.


Show More >>
Magazyny energii
</span . . .

Magazyn energii to bardzo dobry sposób na zwiększenie swojej energetycznej autonomii. W miesiącach letnich, produkcja prądu w dzień często znacznie przewyższa zapotrzebowanie na energię w danej chwili. W standardowej instalacji jej nadmiar jest wysyłany do sieci, a prosument może ją odebrać w późniejszym terminie. Właściciel sieci przesyłowej pobiera jednak 20-30% otrzymanej energii. W przypadku instalacji wyposażonych w magazyn energii, prąd od razu trafia do akumulatorów, a właściciel instalacji nie traci wyprodukowanych kilowatów

Posiadacze inwerterów z funkcją UPS lub ESS są również zabezpieczeni przed przerwami w dostawie napięcia. Falownik przełączy się na tryb zasilania awaryjnego i rozpocznie się pobór energii z naładowanych akumulatorów. Prosument będzie mógł zatem korzystać z urządzeń elektrycznych mimo braku prądu w okolicy. 

Osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej w obecnych warunkach technicznych jest uzasadnione w miejscach gdzie nie ma sieci energetycznej.  Optymalnym rozwiązaniem jest zwiększanie autokonsumpcji w instalacjach on-grid poprzez wykorzystanie baterii akumulatorów.


Jaki dobierać magazyny energii? 

W pierwszej kolejności należy określić zapotrzebowanie energetyczne. W tym celu prosument powinien skontaktować się ze swoim instalatorem lub doradcą i przeanalizować rachunki za prąd z ostatnich lat oraz dodatkowe potrzeby, jak na przykład zabezpieczenie przed przerwami w dostawach energii. 


Z czego składa się zestaw do magazynowania energii?

W najprostszej formie system PV z magazynem energii składa się z inwertera hybrydowego oraz dopasowanego wielkością i typem zasobnika energii w postaci akumulatora. Pozostałe elementy systemu PV są takie same, jak w przypadku tradycyjnej instalacji. Istotną różnicą jest dysponowanie miejscem na montaż baterii akumulatorów.


Czym się różni inwerter Victron MultiPlus od falownika hybrydowego?

Inwerter Victron MultiPlus w przeciwieństwie do wielu falowników hybrydowych oferuje możliwość podłączenia do istniejącej instalacji PV. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących rozbudować swoją instalację o magazyn energii z funkcją UPS.


Czy kupując akumulator w zestawie znajduje się okablowanie do podłączenia do inwertera?

Tak, w większości przypadków w zestawie znajduje się okablowanie do podłączenia do inwertera.


Bezpieczeństwo PPOŻ
O czym muszę pamiętać w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy inwestycji w fotowoltaikę?

Od 19 września 2020 roku każdy inwestor, którego instalacja przekracza moc 6,5 kW jest zobowiązany do uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poza tym, prosument musi zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy instalacji PV.


Jak można chronić instalację przed ewentualnymi pożarami?

Ochrona przed ewentualnym pożarem nie jest trudna. Wszystkie zagrożenia mogą zostać w dużym stopniu wyeliminowane już na poziomie projektu instalacji. Taki projekt zawiera informacje na temat doboru komponentów, uwzględnia ochronę przed zagrożeniami zewnętrznymi, odpowiednie wytyczne montażowe, czy wskazuje na główne zagrożenia. Pozwala to zmarginalizować ryzyko popełnienia błędu podczas instalacji.


Czy instalacja gruntowa wymaga przygotowania projektu i uzgodnienia go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Tak, podobnie jak przy instalacjach standardowych każdy inwestor, którego instalacja przekracza moc 6,5 kW jest zobowiązany do uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i poinformowania organów Państwowej Straży Pożarnej.


Co może wywołać pożar w instalacji fotowoltaicznej?

Najczęstszą przyczyną pożarów w instalacjach PV są wyładowania atmosferyczne. W drugiej kolejności odpowiedzialność leży po stronie wad montażowych. Wypadki spowodowane przez awarie sprzętu należą do zdecydowanej mniejszości.


Inwestycja w fotowoltaikę
Jaki jest średni koszt instalacji PV?

Koszt instalacji zależy od bardzo wielu czynników. Klient może wybrać spośród wielu marek modułów, czy inwerterów, których ceny się różnią. Istotnym czynnikiem jest również wielkość domowej elektrowni. Średnio przyjmuje się, że obecnie w Polsce trzeba zapłacić ok. 4600-5500 złotych netto za 1 kW. 

Prosumenci mogą jednak liczyć na dofinansowania z rządowych i regionalnych programów, które pomagają zmniejszyć koszt zakupu i montażu instalacji. Banki coraz chętniej udzielają też atrakcyjnych kredytów.


Jaki jest średni czas zwrotu z instalacji PV?

Przyjmuje się, że dobrze dobrana instalacja PV zwróci się prosumentowi w okresie ok. 6-7 lat od jej zainstalowania. Rosnące ceny energii pozyskiwanej z konwencjonalnych źródeł mogą jeszcze przyspieszyć szacowany czas zwrotu.


Jak wysoki musi być mój rachunek za prąd, aby montaż instalacji PV był opłacalny?

Instalacja modułów fotowoltaicznych jest ekonomicznie nieuzasadniona, kiedy rachunki za prąd nie przekraczają ok. 150 złotych miesięcznie. Im mniejsza jest instalacja, tym proporcjonalnie wyższa jest cena wszystkich niezbędnych elementów domowej elektrowni.

Oczywiście, montaż modułów PV na dachu jest zawsze opłacalny, jeśli prosument ceni sobie ekologiczne rozwiązania sprzyjające naszej planecie. Zysków dla środowiska nigdy nie można przeliczać na pieniądze.


Pozostałe pytania
Z czego składa się instalacja PV?

Podstawowym elementem każdej instalacji PV są moduły fotowoltaiczne i inwerter. Moduły fotowoltaiczne to mięśnie instalacji, które odpowiadają za produkcję energii. Falownik przerabia prąd stały wytworzony przez panele na prąd przemienny oraz monitoruje pracę całej instalacji. To dzięki falownikowi wiemy ile prądu wytworzyła domowa elektrownia. Jest to mózg całego systemu. 

W skład instalacji wchodzą również przewody łączeniowe, odpowiedzialne za połączenie ze sobą modułów z inwerterem oraz inwertera do rozdzielnicy. Ważnym elementem jest konstrukcja montażowa, dzięki której moduły PV są bezpiecznie przymocowane do Twojego dachu lub gruntu. 

Budowa własnej instalacji PV jest kosztowna, dlatego należy zadbać o jej bezpieczeństwo. Istotną jej częścią są zabezpieczenia elektryczne takie jak ograniczniki przepięć.

Dla maksymalizacji uzysków energii warto również pomyśleć o zakupie optymalizatorów mocy.  

Osobom, które chcą magazynować wyprodukowaną energię, proponujemy wzbogacenie instalacji o magazyn energii.


Jak działają optymalizatory mocy Tigo?

Optymalizatory mocy Tigo wyszukują maksymalny punkt mocy na poziomie pojedynczego modułu, do którego są podłączone. Dzięki nim, moduł osiąga największą możliwą moc, jaką w danej chwili jest w stanie osiągnąć, niezależnie od tego jaką moc generują pozostałe moduły w szeregu. Instalacja bez optymalizatorów działa tak dobrze, jak najsłabszy panel np. zacieniony. Stosując optymalizatory poprawiamy pracę najsłabszych paneli dzięki czemu cała instalacja pracuje jeszcze lepiej.

Jest to doskonałe rozwiązanie np. w sytuacji, gdy moduł jest częściowo zacieniony lub gdy mamy do czynienia z dachem o wielu załamaniach. 

Dużą zaletą optymalizatorów mocy Tigo jest ich pełna kompatybilność z większością inwerterów oraz to, że można je zamontować tylko do tych modułów, które tego wymagają.